Koncentrované pudry nejsou bez předchozího objednání v obchodě k dispozici pro osobní převzetí.

Harmonizace organismu pomocí TČM a čínské farmakopei

Tradiční čínská medicína jako samostatný obor zahrnuje studium speciální čínské fyziologie, nauky o mechanismech v organismu, o funkcích jednotlivých orgánů, o krvi, tělesných tekutinách, energetických úrovních v organismu, studium čínské farmakologie, anatomie, akupunktury, syndromů a studium dalších speciálních disciplín. Studium je náročné, trvá mnoho let stejně jako studium medicíny západní a obě metody mohou pracovat k prospěchu člověka i ve vzájemné interakci.
 
Lékař tradiční čínské medicíny používá na základě (shodných i rozdílných) diagnostických metod odlišné postupy, než lékař medicíny západní, a dosahuje jimi pozitivní změny stavu v celém organismu. To znamená, že veškeré postupy jsou zaměřeny na celkový stav člověka (nejen na jeho jednotlivé části) a tento komplexní přístup k organismu člověka umožňuje účinnou terapii (celkovou harmonizaci organismu) v případě různorodých obtíží a upevňuje zdraví.
 
Lékař tradiční čínské medicíny působí na příčinu a následek zároveň.
Působí na to, co patologický stav a různorodé obtíže v organismu prvotně (vyvolalo) umožnilo (horko, vlhko, viry, plísně, nějakou vrozenou či získanou nedostatečnost apod.) a zároveň působí na to, co bylo následně (druhotně) v organismu oslabeno (vitalita, krvetvorba, energie, obranyschopnost, funkce orgánů atp.).
 
Organismus člověka jako celek je "sestaven" z mnoha jednotlivostí. Z jednotlivých orgánů, které mají své specifické funkce (ledvin, plic, srdce, jater, orgánů trávicí soustavy atd.), z množství jednotlivých mechanismů, kterými organismus disponuje při produkci tělesných tekutin, krve, kostní dřeně, hormonů, viskózních tekutin, energie, vitality atd., nebo které organismus využívá k vyživování určitých partií těla (očí, uší, orgánů, tkání, kůže, svalů, kloubů, šlach, kostí, mozku), z jednotlivostí, které vytvářejí ochranu a obranyschopnost člověka a mnoha dalších jednotlivostí (buněk, cév atd.).
 
Podmínkou zdraví člověka je harmonická součinnost všech jednotlivostí v organismu.
 
Je-li jakákoli funkce jakéhokoli orgánu narušena nebo je poškozen některý z mechanismů (např. mechanismus vzniku krve nebo mechanismus vzniku energie apod.) nebo je narušena obranyschopnost organismu, vznikne nerovnováha v organismu, objevují se různé příznaky a postupně vznikají i různé patologické stavy, které vyvolávají různé obtíže. Pokud jsou funkce orgánů oslabeny, mechanismy organismu narušeny, nevytváří se dost energie pro běžný život, krvetvorba je oslabena, hormonální rovnováha narušena, vitalita je snížena, člověk pociťuje únavu a cítí se být nemocen. Pokud jsou funkce orgánů silně oslabeny, mechanismy organismu silně narušeny, pak obtíže jsou závažné.
 
Tradiční čínská medicína chápe onemocnění člověka jako nerovnováhu v jeho organismu a znovunastolení rovnováhy umožňuje znovuzískání zdraví.
 
Zdraví je také pociťováno jako subjektivní pocit zvýšení vitality, menší unavitelnosti a člověk se celkově cítí lépe.
 
"Tradiční čínská medicína - to je také čínská farmakopea!"
Tradiční čínská medicína již po staletí používá k odstranění obtíží člověka a k harmonizaci jeho organismu čínskou farmakopeu. Ta obsahuje několik stovek vysoce účinných čínských bylin, ze kterých lékař podle principů tradiční čínské medicíny při terapii sestavuje speciální (individuální) směsi nebo (individuální) sestavy směsí, které jsou aplikovány v různých formách (odvary, tinktury, kapsle, pudry, obklady), a proto každý lékař tradiční čínské medicíny ve světě má svoji "lékárnu" čínské farmakopei (jednotlivých druhů tinktur, bylin, bylinných koncentrátů) jako nedílnou (a nezbytnou) součást své ordinace.
 
Studium čínské farmakologie je velmi obsáhlé a trvá několik let. Čínské lékopisy uvádějí u každé jednotlivé byliny její vlastnosti, tropismus (oblast působení v organismu, působení na určitý orgán a mechanismus), akci (fyziologické působení v organismu a konkrétní přímý vstup např. do konkrétního orgánu, do svalů, drah apod.), indikaci (při kterých patologických stavech v organismu, obtížích, projevech a příznacích je možné ji použít), přípravu, základní kombinace s dalšími bylinami (zvýšení účinnosti na fyziologii), obsah působků (obsah konkrétních vitamínů, minerálů, kyselin atd.), obsah účinných látek (látek, které působí proti konkrétním virům, plísním atd.) a jejich efekt a dávkování. Vše na základě fyziologie čínské medicíny.
 
Vzájemná kombinace jednotlivých bylin čínské farmakopei (klasické a individuální formule) umožňuje široké působení na organismus.
 
Směsi čínské farmakopei posilují funkce jednotlivých orgánů, mechanismy organismu, krvetvorbu, energetickou a hormonální úroveň organismu, obranyschopnost, a působí proto harmonickým způsobem a příznivě ovlivňují zdraví.
 
Pokud tělu chybí působek nebo potřebná látka, může to znamenat, že si ji tělo není schopno vytvořit samo, má tedy oslabený nějaký orgán nebo mechanismus a systém je v nerovnováze. Tato situace je často řešena dodáním působku nebo chybějící látky do organismu z vnějšku pomocí preparátu. Čínská farmakopea nespoléhá pouze na podání účinné látky nebo na dodávání působku z vnějšku. Někdy nestačí pouze tělu něco dodat (přidat), tělo musí především samo vytvářet a zpracovávat pomocí svých orgánů a mechanismů, a tím samo sebe regenerovat. Takový je fyziologický záměr.
 
Pokud schopnost regenerace těla je snížena, objevují se různé obtíže. Systém čínské farmakopei (celkové působení) je založen na fyziologii organismu (zákonitostech tradiční čínské medicíny). Čínská farmakopea vstupuje do uceleného systému organismu a působí přímo na funkce orgánů a mechanismů a na imunitní funkce, které posiluje, aby mohly vytvářet dostatek látek, krve, enzymů, fyziologických tekutin, hormonů a ostatních působků, které jsou nezbytné pro zdravý chod a regeneraci organismu.
 
Pokud je organismus schopen zpracovávat a vytvářet a reaguje na podněty k regeneraci, systém (dosud) funguje, člověk se může uzdravit i ze závažných chorob.
 
Nebo pokud tělo trpí nedostatkem fyziologických tělesných tekutin, nestačí jen více pít (přijímat více tekutin z vnějšku). Fyziologická tekutina (potřebuje ji každý orgán, každá buňka) vzniká součinností několika orgánů a mechanismů zároveň (stejně jako krev, hormony, enzymy atd.). A pokud jsou tyto orgány a mechanismy oslabené, nemohou produkovat dostatek těchto fyziologických tekutin (a všech, pro zdravý chod organismu nezbytných látek), jejich "hladina" je nízká a vznikají různorodé obtíže. Navíc nedostatečná produkce a úbytek fyziologických tekutin má přímý vztah ke stárnutí (suchost kůže, vysoušení apod.). Pokud je úbytek těchto tekutin velký (velký nedostatek či přímo prázdnota YIN), dochází k předčasnému stárnutí jednotlivých orgánů a nakonec i k chátrání organismu jako celku. Dá se říci, že můžeme vystopovat přímý vztah mezi "hladinou" fyziologických tekutin v orgánech a v organismu a závažností a rozsahem patologických stavů v organismu. Stejné zákonitosti platí o funkčních poruchách orgánů a mechanismů. Nestačí pouze dodat působek (např. ke stimulaci) a zároveň nepůsobit na oslabené funkce orgánů a mechanismů, které se dále oslabují.
 
A je také důležité nezahltit organismus škodlivými látkami (játra, ledviny), které organismus není schopen vyloučit (detoxikovat).
  

Pozitivní odezvu organismu na užívání čínské farmakopei, narůstající schopnost organismu produkovat a detoxikovat, lze během terapie ověřovat i pomocí krevních testů (zvyšování hladiny žádoucích látek a působků a snižování látek nežádoucích, deaktivaci patogenních činitelů (např. virů, bakterií apod.). Působení na obranyschopnost (imunitu) lze např. zjistit snižováním dlouhotrvajících infekčních aktivit a jejich projevů.

Vzhledem k tomu, že čínská farmakopea účinně působí na celý organismus (na jednotlivosti i celky), tzn. dokáže posilovat orgány v jejich funkci jednotlivě (např. ledviny a jejich funkci vylučování moči, nebo plíce a jejich funkci dýchání atd.) i dohromady (např. harmonizovat vzájemnou součinnost srdce a ledvin nebo jater a slinivky), posilovat mechanismy organismu (např. posilováním energetické úrovně odstraňuje únavu), posilovat obranyschopnost organismu a dokáže účinně působit i proti virům, toxinům a ostatním patogenním činitelům, lze čínskou farmakopeu aplikovat na veškeré patologické stavy v organismu člověka (na všechny obtíže).
 
Užívání čínské farmakopei v různých formách (tinktury, odvary, kapsle, bylinné koncentráty - koncentrované pudry) prospívá organismu člověka v jakékoli situaci.